Louise Sollenberg

louise

  • Legitimerad naprapat
  • Certified Sportsmedicine Therapist – CST
  • Steg 1, 2 & 3 kurs idrottsmedicin (SIMF)
  • Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering, Uppsala universitet
  • Idrottsskador för barn och ungdomar, Linnéuniversitet
  • Manuella behandlingsmetoder inom hälsa och sjukvård, Karolinska Institutet
  • Suttit som ordförande i Svenska Naprapatförbundets idrottsmedicinska sektion
  • Föreläsare på naprapathögskolan i idrottsmedicin

Tel: 073-390 58 25
louise.sollenberg@sportmedicin.se