Sportmedicin har ett brett nätverk och tillsammans med 12 andra kliniker finns ett gemensamt nationellt nätverk av idrottsmedicinska kliniker under namnet ESTESS® Sportsmedicine Official Clinic.

Vi strävar efter att vara bäst

Sportmedicin är den enda naprapatklinik i Sverige som har en idrottsmedicinsk forskningsanknytning.

Detta genomsyrar verksamheten hos Sportmedicin där det finns ett färdigt utbildningsprogram som innefattar vidareutbildning inom universitet. Exempel på vår personals genomförda utbildningar är:

  • Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik (KI)
  • Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering (Uppsala universitet)
  • Magisterutbildning inom barn- och ungdomars hälsa (KI)

Louise Sollenberg, Legitimerad naprapat
Mika Andersson, Legitimerad naprapat ArrowArrow
Slider