Naprapater förebygger och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödorganen. Genom att behandla både muskler och leder nås en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn är själva kärnan i naprapatin.

Napraterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin.

Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.


Naprapatens helhetstänkande och behandling

ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vad får patienten med sig härifrån?
  • Kunskap och förståelse
  • Svar på frågor
  • Diagnos
  • Trygghet
  • Hjälp till självhjälp
  • Analys/tester
  Hur kan en behandling på Sportmedicin se ut?
  • Individuell analys
  • Anpassad behandling
  • Plan för rehab/självhjälp

Sportmedicin har ett brett nätverk och tillsammans med 12 andra kliniker finns ett gemensamt nationellt nätverk av idrottsmedicinska kliniker under namnet ESTESS® Sportsmedicine Official Clinic.