Sportmedicin lanserar nu ett nytt unikt klubbkoncept där fokus blir Friskare Idrott™. Under flera år har det varit en tråkig utveckling i ungdomsidrotten sett till antal skador, många idrotter rapporterar en högre frekvens av idrottsrelaterade skador. Till följd av detta har det på det globala planet varit större fokus på prevention av idrottsskador och under de  senaste världskongresserna där Sportmedicin deltagit har detta varit tydligt.

Varje vecka möter vi på Sportmedicin unga idrottare med besvär från muskler, senor, ligament och skelett. I det nya konceptet Friskare Idrott™ fortsätter vi med ett professionellt omhändertagande som innefattar klinisk undersökning, diagnostik, aktiv behandling, rehabilitering samt uppföljning. Detta integreras nu med en proaktiv approach mot er klubb som innefattar utbildning av tränare och föräldrar.

Den centrala utbildningen sker i samråd med SISU idrottsutbildarna och är uppdelad i 3 steg, inriktningen på utbildningen är Fysisk Träning för Ungdom och det övergripande namnet Friskare Idrott™
På det lokala planet skräddarsyr vi utbildningar till er som klubb, exempel på utbildningar kan vara;

  • Akut omhändertagande av skador på idrottsplanen
  • Förebyggande träning
  • Uppvärmning och rörlighet
  • Styrketräning för barn och ungdom
  • Föräldrars roll och ansvar

Varje klubb som vi arbetar med kommer få en aktiv kontakt med Sportmedicin och kan genom denna kontakt använda all den kompetens som Sportmedicin innehar.

Tillsammans gör vi nu ett avstamp mot Friskare Idrott™!

Vänliga Hälsningar

Louise Sollenberg

Leg naprapat, Certified Sportsmedicine Therapist, CIR©