Bättre effekt & lägre kostnad med naprapatbehandling

19.09.2013

hem3
 
The Clinical Journal of Pain har publicerat en vetenskaplig hälsoekonomisk studie om naprapatbehandling.
Studien visar på bättre behandlingseffekter och lägre kostnader när naprapater behandlar patienter i vårdkö
till ortopedi.

Sammanfattningen hittar du på PubMed