Utbildningsdagar för kursen Axel/skuldra samt barn- och ungdomsskador

1.01.2013

Välkommen till Utbildningsdagar* 2013 med Fredrik Johansson inom området Axel/Skuldra samt Barn- och Ungdomsskador
*samtliga utbildningsdagar är godkända av SNF och ger dig 6 utbildningspoäng/dag.

2013 finns möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera olika tillstånd och besvär i området axel- och skulderled. Innehållet i dessa dagskurser bygger på egen erfarenhet från klinisk verksamhet och undervisning samt aktuell forskning i området.

Efter avklarad kursdag är ambitionen att Du som naprapat, sjukgymnast, kiropraktor ska på ett tydligare sätt kunna resonera kring axel- och skulderpatienter. Du ska känna dig säker på hur de kliniska testerna utförs och tolkas. Efter rehabiliteringsavsnittet ska du även kunna genomföra en adekvat rehabilitering med denna patientgrupp för speciella tillstånd som ex bakre impingement.

Barn och ungdom är en väldigt speciell målgrupp, jag har 15 års praktisk erfarenhet från barn- och ungdomars skador/tillstånd inom olika idrotter med speciell erfarenhet från elittennis. Efter avklarad kursdag är målsättningen att du ska kunna utföra relevanta kliniska tester och föra ett kliniskt resonemang kring barn och ungdomars speciella tillstånd.

Dagsutbildningen kring axel- och skulderled har genomförts under hösten 2012 i Göteborg och Norrköping med gott betyg från deltagarna; nu ser jag fram emot att träffa er i Stockholm!

För mer information om kursanmälan etcetera, var vänlig ladda ned denna pdf

PS Om du inte vill komma på kursdagarna men ändå hålla dig uppdaterad inom området rekommenderar jag ett besök på www.axelprofilen.se
Bästa hälsningar

Fredrik Johansson
leg naprapat, PTCA certifierad, Doktorand Ghent, Belgien