Fredrik Johansson representerade Svenska Tennisförbundet vid Tennis Europe-konferensen

6.11.2012

 
fredrih
 

26 oktober 2012 hölls Tennis Europe-konferensen i Helsingfors.
Fredrik Johansson från Sportmedicin representerade Svenska
Tennisförbundet och presenterade aktuell forskning kring tennis och skuldra på.