Fredrik Johansson, fysansvarig på SVTF svarar Michail Tonkonogi:

27.10.2011

news1
 
Svenska Tennisförbundets fysiska
strategi och den ”Aeroba nojan”
Svenska Tennisförbundet (SVTF) har sedan 2007 med stöd
av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) regelbundet genomfört
fysiska tester på de högst rankade juniorspelarna i Sverige. Testerna har
kontinuerligt utvärderats och utvecklats för att möta de höga fysiska krav som ställs inom internationell elittennis.